Prielom Hornádu
Vnučka Julka prvý krát v prielome Hornádu.

Videos Obtenidos de YouTube