Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni (UniMeC)
Po dvouleté výstavbě byly v pátek 17. října slavnostně otevřeny nové budovy Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy (UniMec). Kampus stojící v těsném ...

Videos Obtenidos de YouTube