Pic de Ventolau i Companyia
Una circular molt interessant al Pallars, sortint del Pla Sartari, hem passat per lEstany de la Gola, i hem pujat als cims de La Gola, el Pic dels Tres EStanys, El ...

Videos Obtenidos de YouTube