EU47 TRAXX KM Mazovia (Płock)
Skład Kolei Mazowieckich MAZOVIA relacji Warszawa Wschodnia-Płock...wjazd nocą do Płocka.

Videos Obtenidos de YouTube